BAS QF 2.14 Списък на необходими документи, приложими към Заявление за акредитация на медицинска лаборатория
BAS QA 2.14.1 Заявление за акредитация на медицинска лаборатория
BAS QA 2.14.2 Обща информация за медицинската лаборатория
BAS QA 2.14.3 Таблица за съответствие с БДС EN ISO 15189
BAS QA 2.14.4 Декларация за използване на подизпълнители
BAS QA 2.14.5 Персонал на медицинската лаборатория
BAS QA 2.14.6 Аналитични процедури. Преданалитични процедури.
BAS QA 2.14.7 Списък на използваните Аналитични процедури и Преданалитични процедури
BAS QA 2.14.8 Технически средства
BAS QA 2.14.9 Декларация за собственост
BAS QA 2.14.10 Справка за участия в изпитвания за пригодност (ILC/PT)