ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ"

 Р Е Г И С Т Ъ Р

на подадените декларации през 2022 г. съгласно чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на ИА БСА

 

Дата на деклариране

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Дирекция/Отдел

Вид на декларацията

1

2

3

4

5

6

1

03.05.2022

Лилия Борисова Анастасова

главен инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

2

09.05.2022

Данка Янкова Господинова

Началник отдел

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

3

12.05.2022

Боян Евгениев Иваничков

Държавен инспектор

АЛ/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

4

12.05.2022

Даниела Михайлова Михайлова

Главен експерт

АПФСО

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

5

12.05.2022

Димитър Иванов Димитров

Старши инспектор

АЛ/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ – ежегодна/при встъпване в длъжност

6

12.05.2022

Мария Пламенова Велева

старши инспектор

АЛ/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

7

12.05.2022

Миглена Николова Николова

старши счетоводител

АПФСО

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

8

12.05.2022

Мила Красимирова Лозанова

Младши експерт

АПФСО

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ – ежегодна/ при встъпване в длъжност

9

12.05.2022

Румяна Георгиева Маринкова

Главен инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

10

12.05.2022

Стефан Томов Янев

Държавен инспектор

АЛ/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

11

12.05.2022

Теменужка Иванова Благоева

Главен инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

12

13.05.2022

Атанас Георгиев Йосифов

Главен инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

13

 

13.05.2022

Владо Ванков Халачев

Директор дирекция

АПФСО

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

14

13.05.2022

Даниела Иванова Драганова

Главен инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

15

13.05.2022

Донка Петрова Петрова

инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

16

13.05.2022

Дора Монева Енева

Главен експерт

АЛ/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

17

13.05.2022

Марина Маринова Георгиева

Директор дирекция

АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

18

13.05.2022

Миглена Тихомирова Генкова

Началник отдел

АЛ/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

19

13.05.2022

Мила Лори Павлова

Главен инспектор

АЛ/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

20

13.05.2022

Рангел Иванов Кръстанов

Главен инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

21

13.05.2022

Симона Димитрова Петкова

Старши инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна