ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ"

 Р Е Г И С Т Ъ Р

на подадените декларации през 2023 г. съгласно чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на ИА БСА/ чл. 49 от ЗПК след 06.10.2023г.

 

Дата на деклариране

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Дирекция/Отдел

Декларация за имущество и интереси

Декларация за несъвместимост

1

2

3

4

5

6

7

1

04.04.2023

Данка Янкова Господинова

Началник отдел

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ – при освобождаване от длъжност

2

21.04.2023

Мария Пламенова Велева

Старши инспектор

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

3

26.04.2023

Миглена Николова Николова

Старши счетоводител

АПФСО

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

4

02.05.2023

Марина Маринова Георгиева

Директор дирекция АООС

АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

5

04.05.2023

Даниела Иванова Драганова

Главен инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ – ежегодна

6

04.05.2023

Даниела Михайлова Михайлова

Главен експерт

АПФСО

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

7

04.05.2023

Симона Димитрова Петкова

Старши инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

8

04.05.2023

Румяна Георгиева Маринкова

Главен инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ – ежегодна

9

05.05.2023

Деяна Бойчова Димитрова

Главен инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

10

09.05.2023

Лилия Борисова Анастасова

Главен инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

11

10.05.2023

Мила Красимирова Лозанова

Младши експерт

АПФСО

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

12

10.05.2023

Димитринка Петкова Димитрова

Инспектор

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

13

 

11.05.2023

Димитър Иванов Димитров

Старши инспектор

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

14

11.05.2023

Атанас Георгиев Йосифов

Главен инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

15

11.05.2023

Рангел Иванов Кръстанов

Началник отдел

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

16

11.05.2023

Донка Петрова Петрова

Инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

17

11.05.2023

Теменужка Иванова Благоева

Главен инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

18

11.05.2023

Стефан Томов Янев

Държавен инспектор

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

19

12.05.2023

Християна Томова Георгиева

Младши експерт - счетоводител

АПФСО

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ – ежегодна

20

12.05.2023

Боян Евгениев Иваничков

Държавен инспектор

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

21

12.05.2023

Миглена Тихомирова Генкова

Началник отдел

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

22

12.05.2023

Дора Монева Енева

Главен инспектор

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

23

15.05.2023

Сибила Георгиева Устабашиева - Атанасова

Старши инспектор

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ – ежегодна

24

15.05.2023

Владо Ванков Халачев

Директор Дирекция АПФСО

АПФСО

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

25

20.11.2023

Мануела Златкова Хубенова

Старши инспектор

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК/при встъпване в длъжност

Декларация за несъвместимост по чл.49 ал.1, т.1

26

11.12.2023

Йордан Георгиев Памуков

Старши инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК/при встъпване в длъжност

Декларация за несъвместимост по чл.49 ал.1, т.1

27

18.12.2023

Милена Вълчева Димитрова

Началник отдел

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК/при встъпване в длъжност

Декларация за несъвместимост по чл.49 ал.1, т.1