BAS QI 2 Инструкция за Управление на програмите за оценяване.
Приложение 1 към BAS QI 2 Приложение 1 към BAS QI 2
Обединения на икономическите сектори/дейности в клъстери за целите на определяне на броя наблюдения при оценки на органи по сертификация по ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 50001