Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс „Старши инспектор“ (организатор –логистик)– 1 щ. бр., в отдел „АЛ“, дирекция "АООС"
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс „Старши инспектор“ (организатор–логистик и отговорник за картотека на ИА БСА)– 1 щ. бр., в отдел „АЛ“, дирекция „АООС"

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс „Старши инспектор“ (организатор–логистик)– 2 щ. бр., в отдел „АОСОК“, дирекция "АООС"
Конкурс за "Старши инспектор" (организатор-логистик) – 1 щатна бройка, отдел "Акредитация на лаборатории", дирекция „Акредитация на органи за оценяване на съответствието”

Конкурс за "Старши инспектор" - (организатор-логистик и отговорник за картотека ИА БСА) – 1 щатна бройка, отдел "Акредитация на лаборатории", дирекция „Акредитация на органи за оценяване на съответствието”

Конкурс за "Старши инспектор" (организатор-логистик) – 2 щатни бройки, отдел "Акредитация на органи за сертификация и органи за контрол", дирекция ”Акредитация на органи за оценяване на съответствието”