_________________________________________________________
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
1797 София, бул. “Д-р Г.М. Димитров” № 52 А, ет. 7
факс:  02 873-53-03
e-mail: office@nab-bas.bg

_________________________________________________________

Деловодство А:
тел.: 02 97 66 401,  тел.: 02 873 53 02 

Деловодство В:
тел.: 02 97 66 416, тел./факс: 02 97 66 415, факс: 02 873 53 03

_________________________________________________________

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

инж. Ирена Бориславова тел.: 02 97 66 401, стая 719

_________________________________________________________

Заместник изпълнителен директор::

инж. Александър Радовски,  02 97 66 430, стая 723
 
_________________________________________________________

Главен секретар:

г-н Тодор Гунчев, водещ оценител, тел.: 02 97 66 403, стая 718

_________________________________________________________

Директор Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване" (АПФСО):

г-н Владо Халачев, тел.:02 97 66 410, ст.714
_________________________________________________________

Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване" (АПФСО):  

г-жа Миглена Николова - старши счетоводител, тел.: 02 97 66 412, ст.715
г-жа  Даниела Михайлова – главен експерт, водещ оценител в процес на обучение, тел.: 02 97 66 401, стая 719

_________________________________________________________

Директор Дирекция "Акредитация на органи за оценяване на съответствието" (АООС):

инж. Марина Георгиева - водещ оценител, отговорник по качеството,

тел.: 02 97 66 431, стая 705
_________________________________________________________
Отдел "Акредитация на органи по сертификация и органи за контрол" (АОСОК):  

инж. Данка Господинова - Началник отдел АОСОК, водещ оценител, тел.: 02 97 66 432, стая 707
инж. Теменужка Благоева - главен инспектор в отдел АОСОК, водещ оценител, тел.: 02 97 66 450, стая 709
инж. Даниела Драганова - главен инспектор в отдел АОСОК, водещ оцени, тел.: 02 97 66 453, стая 710
г-жа Симона Петкова -  старши инспектор в отдел АОСОК, тел.: 02  97 66 446, стая 709
инж. Атанас Йосифов - главен инспектор в отдел АОСОК, водещ оценител, тел.: 02 97 66 436, стая 713
д-р Рангел Кръстанов - главен инспектор в отдел АОСОК,  тел.: 02 97 66 417, стая 707
инж. Лилия Анастасова - главен инспектор в отдел АОСОК, водещ оценител, тел.: 02 97 66 454, стая 713
г-жа Донка Петрова - старши инспектор в отдел АОСОК, тел.: 02  97 66 438, стая 708
г-жа Румяна Маринкова – главен инспектор  в отдел АОСОК, тел.: 02 97 66 416, стая 722

_________________________________________________________

Отдел "Акредитация на лаборатории" (АЛ):

Миглена Генкова -  Началник отдел АЛ, водещ оценител, тел.: 02  97 66 457, стая 709

инж. Боян Иваничков - държавен инспектор в отдел АЛ, водещ оценител, тел.: 02 97 66 440, стая 711
инж. Стефан Янев - държавен инспектор в отдел АЛ, водещ оценител, тел.: 02 97 66 427, стая 704
инж. Дора Енева - главен инспектор в отдел АЛ, водещ оценител, тел.: 02  97 66 447, стая 708
г-жа Мила Павлова - старши инспектор в отдел АЛ, водещ оценител в процес на обучение, тел.: 02 97 66 402, стая 706
г-жа Мария Велева - старши инспектор в отдел АЛ, тел.: 02  97 66 426, стая 708

_________________________________________________________ 

Външни водещи оценители:

д-р Милена Димитрова – водещ оценител на лаборатории за изпитване, медицински лаборатории, тел: 0887 718 023
г-жа Валерия Иванова - водещ оценител на лаборатории за изпитване, тел: 0878 511 571
д-р Весела Константинова – водещ оценител лаборатории за изпитване и за калибриране, органи по сертификация на системи за управление, тел: 0884 877 660
инж. Димка Иванова – водещ оценител на лаборатории за изпитване и за калибриране, тел: 0889 985 937
инж. Петя Аладжем – водещ оценител на лаборатории за изпитване и за калибриране, тел: 0878 307 135
инж. Петя Петрова – водещ оценител на лаборатории за изпитване и за калибриране, тел: 0885 242 119
инж. Румяна Недкова – водещ оценител на лаборатории за изпитване, тел: 0899 992 380
инж. Николай Попов – водещ оценител на лаборатории за изпитване, органи по сертификация на
продукти, тел: 0888 65 25 34

г-жа Анелия Василева  – водещ оценител на лаборатории за изпитване, тел: 0889566294

г-н Стоян Иванов – водещ оценител на лаборатории за изпитване, тел: 0884 886 466

инж. Калинка Митева – водещ оценител на органи за контрол, органи по сертификация на системи за управление, органи по сертификация на продукти, тел: 0879 847 567
инж. физ. Любомир Стоев – водещ оценител на органи за контрол, тел: 0887 706 726
инж. Юлиана Цветанова – водещ оценител на органи за контрол, тел: 0885398563
инж. Славка Костова - водещ оценител на органи за контрол и органи по сертификация на системи за управление, тел: 0887 818 003
инж. Милена Пробойска-Иванова - водещ оценител на органи за контрол, тел:  0878 346 791_________________________________________________________ 

 Електронна форма за обратна връзка

Електронна форма за информация от гражданите относно проблеми в съдържанието на Интернет страницата и нейната функционалност


Информация за Вас

Моля, въведете име и фамилия.
Моля, въведете валиден имейл адрес.

Вашето съобщение

Моля, въведете 'Относно'.
Моля, въведете 'Съобщение'.