ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ" Р Е Г И С Т Ъ Р

на подадените декларации през 2021 г. съгласно чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на ИА БСА

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ (при встъпване в длъжност)

Дата на деклариране

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Дирекция/Отдел

Вид на декларацията

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

1

05.01.2021 г.

Стояна Иванова Иванова

старши експерт

счетоводител

АПФСО

Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.

1 от ЗПКОНПИ

2

25.01.2021 г.

Стояна Иванова Иванова

старши експерт счетоводител

АПФСО

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ (при встъпване в длъжност)


3

01.02.2021 г.

Мариянка Стефанова Нешева

старши инспектор

АОСОК/АООС

Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.

1 от ЗПКОНПИ

4

01.02.2021 г.

Евелина Благоева Николова

инспектор

АЛ/АООС

Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.

1 от ЗПКОНПИ

5

01.02.2021 г.

Вера Петрова Девенска

старши инспектор

АЛ/АООС

Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.

1 от ЗПКОНПИ

6

24.02.2021 г.

Мариянка Стефанова Нешева

старши инспектор

АОСОК/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ (при встъпване в длъжност)

7

25.02.2021 г.

Евелина Благоева Николова

инспектор

АЛ/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ (при встъпване в длъжност)

8

26.02.2021 г.

Вера Петрова Девенска

старши инспектор

АЛ/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ (при встъпване в длъжност)

9

09.04.2021 г.

Миглена Николова Николова

старши счетоводител

АПФСО

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

10

12.04.2021 г.

Радослава Николаева Паскалева

младши експер

АПФСО

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

11

12.04.2021 г.

Мила Лори Павлова

главен инспектор

АЛ/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

12

26.04.2021 г.

Анна Сашова Йорданова

главен експерт по ЧР

АПФСО

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

13

26.04.2021 г.

Мария Пламенова Велева

старши инспектор

АЛ/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна


14

27.04.2021 г.

Лилия Борисова Анастасова

главен инспектор

АОСОК/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

15

05.05.2021 г.

Даниела Михайлова Михайлова

главен експерт

АПФСО

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

16

05.05.2021 г.

Александра Николова Кръстева

старши инспектор

АЛ/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

17

07.05.2021 г.

Даниела Иванова Драганова

главен инспектор

АОСОК/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

18

10.05.2021 г.

Павел Георгиев Иванов

старши инспектор

АОСОК/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

19

11.05.2021 г.

Румяна Георгиева Маринкова

главен инспектор

АОСОК/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

20

11.05.2021 г.

Миглена Тихомирова Генкова

началник отдел

АЛ/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

21

11.05.2021 г.

Стефан Томов Янев

държавен инспектор

АЛ/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

22

11.05.2021 г.

Симона Димитрова Петкова

старши инспектор

АОСОК/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

23

11.05.2021 г.

Данка Янкова Господинова

началник отдел

АОСОК/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

24

12.05.2021 г.

Марина Маринова Георгиева

директор дирекция

АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

25

13.05.2021 г.

Рангел Иванов Кръстанов

главен инспектор

АОСОК/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

26

13.05.2021 г.

Дора Монева Енева

главен инспектор

АЛ/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

27

13.05.2021 г.

Теменужка Иванова Благоева

главен инспектор

АОСОК/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

28

13.05.2021 г.

Донка Петрова Петрова

инспектор

АОСОК/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

29

14.05.2021 г.

Боян Евгениев Иваничков

държавен инспектор

АЛ/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

30

14.05.2021 г.

Владо Ванков Халачев

директор дирекция

АПФСО

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

31

14.05.2021 г.

Атанас Георгиев Йосифов

главен инспектор

АОСОК/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

32

17.05.2021 г.

Стоян Христов Иванов

главен инспектор

АЛ/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

33

17.05.2021 г.

Цанко Лазаров Марков

старши инспектор

АЛ/АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.35,

ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - ежегодна

34

09.08.2021 г.

Стояна Иванова Иванова

старши експерт

счетоводител

АПФСО

Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.

1 от ЗПКОНПИ

35

03.09.2021 г.

Стояна Иванова Иванова

старши експерт счетоводител

АПФСО

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ -(при встъпване в

длъжност)


Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ (при встъпване в длъжност)

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ (при встъпване в длъжност)

Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ (при встъпване в длъжност)