Акредитация: доверие

Осигурявайки официално признание за компетентност, акредитацията повишава нивото на доверие на клиентите, директорите, потребителите и пациентите по отношение на услугите, извършвани от органите за оценка на съответствието. Акредитацията осигурява увереност в тяхната висока степен на надеждност и безпристрастност във времето, благодарение на редовни оценки и наблюдения.

Акредитация: международно признаване

Акредитацията улеснява търговията чрез международно признаване на предлаганите от нея операции за сертифициране на съответствието, като предоставя обща референтна рамка и ограничава многобройните инспекции.

Акредитация: обединява служителите

Процесът на акредитация позволява на персонала да се ангажира по-активно в максимално използване на уменията си и представлява истински инструмент за управление и мотивация.