ГРАФИК

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДЕЩИ ОЦЕНИТЕЛИ, ТЕХНИЧЕСКИ ОЦЕНИТЕЛИ, ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИ И СЛУЖИТЕЛИ НА ИА БСА ЗА 2024 година

Тема

Обучението е предназначено за

Модул А* за всички стандарти за акредитация на ООС

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Модул B* за области: Лаборатории за изпитване и/или Калибриране по БДС EN ISO/IEC 17025

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област : Лаборатории за изпитване и/или Калибриране

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Модул В* за област: органи за контрол по БДС EN ISO/IEC 17020

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област : органи за контрол

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Модул В* за област: органи по сертификация на продукти по БДС EN ISO/IEC 17065

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област : органи по сертификация на продукти

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Модул В* за област: органи по сертификация на системи за управление по БДС EN ISO/IEC 17021-1 и ПОС по Регламент (ЕО) №1221/2009

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област: органи по сертификация на системи за управление и ПОС по Регламент (ЕО) №1221/2009

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Опреснително обучение за  Система за управление на ИА БСА ISO/ IEC 17011 Хармонизираща среща

ВО/ВВО/ОЛП

Модул В* за област: ВО (съвместно с компетентния орган)

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Обучение за област ВО  по БДС EN ISO/IEC 17029:2020/БДС EN ISO 14065:2021

Хармонизираща среща в област: ВО

(съвместно с компетентния орган)

ВО/ТО

ТЕ/експерти КА и КВ

Модул B* за област: организатори на изпитвания за пригодност (РТ провайдъри)

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област организатори на изпитвания за пригодност

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Модул B* за област: Органи по сертификация на лица по БДС EN ISO/IEC 17024

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област: органи по сертификация на лица

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Модул В* за област: медицински лаборатории по БДС EN ISO 15189:2023

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област: медицински лаборатории

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

ВО/ОЛП – Хармонизираща среща

ВО/ВВО/ОЛП

*Модул А и Модул В ще се  провежда ако  е установена необходимост. Модул А и Модул В могат да се провеждат при необходимост индивидуално или в малки групи  за нови ТЕ или нови ВО/ВВО.

Ако е възникнала необходимост от провеждане на хармонизиращи срещи, които не са планирани, ще се  провеждат извънредни.

ИА БСА през 2024г. ще организира обучения за ООС за всяка схема на акредитация, като за лектор ще привлече компетентни специалисти, специалисти от други органи за акредитация, членове на ЕА.

Програмата се актуализира съгласно програмите за обучение на института по публична администрация и възникналите потребности от обучение през годината, докладвани от началник отделите.

Всеки месец  на интернет страницата на ИА БСА  в Рубрика „Новини“ ще бъдат публикувани точните дати на планираните обучения.
ГРАФИК

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДЕЩИ ОЦЕНИТЕЛИ, ТЕХНИЧЕСКИ ОЦЕНИТЕЛИ, ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИ И СЛУЖИТЕЛИ НА ИА БСА ЗА 2021 година

Период на провеждане

Тема

Обучението е предназначено за

01.01.2021

До

30.06.2021

Модул А за всички стандарти за акредитация на ООС

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Модул B за области: Лаборатории за изпитване и/или Калибриране по БДС EN ISO/IEC 17025

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област : Лаборатории за изпитване и/или Калибриране

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Модул В за област: органи за контрол по БДС EN ISO/IEC 17020

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област : органи за контрол

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Модул В за област: органи по сертификация на продукти по БДС EN ISO/IEC 17065

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област : органи по сертификация на продукти

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Модул В за област: органи по сертификация на системи за управление по БДС EN ISO/IEC 17021-1 и ПОС по Регламент (ЕО) №1221/2009

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област: органи по сертификация на системи за управление и ПОС по Регламент (ЕО) №1221/2009

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Опреснително обучение за  Система за управление на ИА БСА ISO/ IEC 17011 Хармонизираща среща

ВО/ВВО/ОЛП

Модул В за област: ОВВ (съвместно с компетентния орган)

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

30.06.2021

До 20.12.2021

Модул B за област: организатори на изпитвания за пригодност (РТ провайдъри)

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област :

организатори на изпитвания за пригодност

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област : Лаборатории за изпитване и/или Калибриране

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област: органи за контрол

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област: органи по сертификация на системи за управление и ПОС по Регламент (ЕО) №1221/2009

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област : органи по сертификация на продукти

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Модул B за област: Органи по сертификация на лица по БДС EN ISO/IEC 17024

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област: органи по сертификация на лица

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Модул В за област: медицински лаборатории по БДС EN ISO 15189

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област: медицински лаборатории

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Обучение за област ОВВ  по БДС EN ISO/IEC 17029:2020/ISO 14065:2020

ВО/ТО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област: ОВВ

Членове на КА и КВ

Експерти Членове на КВ и КА

ВО/ОЛП – Хармонизираща среща

ВО/ВВО/ОЛП

Когато в графика е предвидена втора хармонизираща среща за област на дейност,  тя ще се провежда ако  е установена необходимост.

Ако е възникнала необходимост от провеждане на хармонизиращи срещи, които не са планирани, ще се  провеждат извънредни.

Програмата се актуализира съгласно програмите за обучение на института по публична администрация и възникналите потребности от обучение през годината, докладвани от началник отделите.

Всеки месец  на интернет страницата на ИА БСА  в Рубрика „Новини“ ще бъдат публикувани точните дати на планираните обучения.