ГРАФИК

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДЕЩИ ОЦЕНИТЕЛИ, ТЕХНИЧЕСКИ ОЦЕНИТЕЛИ, ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИ И СЛУЖИТЕЛИ НА ИА БСА ЗА 2022 година

Период на провеждане

Тема

Обучението е предназначено за

01.01.2022

До

30.06.2022

Модул А за всички стандарти за акредитация на ООС

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Модул B за области: Лаборатории за изпитване и/или Калибриране по БДС EN ISO/IEC 17025

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област : Лаборатории за изпитване и/или Калибриране

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Модул В за област: органи за контрол по БДС EN ISO/IEC 17020

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област : органи за контрол

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Модул В за област: органи по сертификация на продукти по БДС EN ISO/IEC 17065

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област : органи по сертификация на продукти

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Модул В за област: органи по сертификация на системи за управление по БДС EN ISO/IEC 17021-1 и ПОС по Регламент (ЕО) №1221/2009

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област: органи по сертификация на системи за управление и ПОС по Регламент (ЕО) №1221/2009

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Опреснително обучение за  Система за управление на ИА БСА ISO/ IEC 17011 Хармонизираща среща

ВО/ВВО/ОЛП

Модул В за област: ОВВ (съвместно с компетентния орган)

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Обучение за област ОВВ  по БДС EN ISO/IEC 17029:2020/ISO 14065:2020

Хармонизираща среща в област: ОВВ

Членове на КА и КВ

ВО/ТО

ТЕ/експерти КА и КВ

30.06.2022

До 20.12.2022

Модул B за област: организатори на изпитвания за пригодност (РТ провайдъри)

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област :

организатори на изпитвания за пригодност

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област : Лаборатории за изпитване и/или Калибриране

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област: органи за контрол

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област: органи по сертификация на системи за управление и ПОС по Регламент (ЕО) №1221/2009

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област : органи по сертификация на продукти

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Модул B за област: Органи по сертификация на лица по БДС EN ISO/IEC 17024

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област: органи по сертификация на лица

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Модул В за област: медицински лаборатории по БДС EN ISO 15189

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област: медицински лаборатории

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

ВО/ОЛП – Хармонизираща среща

ВО/ВВО/ОЛП

Когато в графика е предвидена втора хармонизираща среща за област на дейност,  тя ще се провежда ако  е установена необходимост.

Ако е възникнала необходимост от провеждане на хармонизиращи срещи, които не са планирани, ще се  провеждат извънредни.

Програмата се актуализира съгласно програмите за обучение на института по публична администрация и възникналите потребности от обучение през годината, докладвани от началник отделите.

Всеки месец  на интернет страницата на ИА БСА  в Рубрика „Новини“ ще бъдат публикувани точните дати на планираните обучения.
ГРАФИК

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДЕЩИ ОЦЕНИТЕЛИ, ТЕХНИЧЕСКИ ОЦЕНИТЕЛИ, ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИ И СЛУЖИТЕЛИ НА ИА БСА ЗА 2021 година

Период на провеждане

Тема

Обучението е предназначено за

01.01.2021

До

30.06.2021

Модул А за всички стандарти за акредитация на ООС

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Модул B за области: Лаборатории за изпитване и/или Калибриране по БДС EN ISO/IEC 17025

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област : Лаборатории за изпитване и/или Калибриране

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Модул В за област: органи за контрол по БДС EN ISO/IEC 17020

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област : органи за контрол

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Модул В за област: органи по сертификация на продукти по БДС EN ISO/IEC 17065

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област : органи по сертификация на продукти

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Модул В за област: органи по сертификация на системи за управление по БДС EN ISO/IEC 17021-1 и ПОС по Регламент (ЕО) №1221/2009

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област: органи по сертификация на системи за управление и ПОС по Регламент (ЕО) №1221/2009

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Опреснително обучение за  Система за управление на ИА БСА ISO/ IEC 17011 Хармонизираща среща

ВО/ВВО/ОЛП

Модул В за област: ОВВ (съвместно с компетентния орган)

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

30.06.2021

До 20.12.2021

Модул B за област: организатори на изпитвания за пригодност (РТ провайдъри)

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област :

организатори на изпитвания за пригодност

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област : Лаборатории за изпитване и/или Калибриране

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област: органи за контрол

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област: органи по сертификация на системи за управление и ПОС по Регламент (ЕО) №1221/2009

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област : органи по сертификация на продукти

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Модул B за област: Органи по сертификация на лица по БДС EN ISO/IEC 17024

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област: органи по сертификация на лица

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Модул В за област: медицински лаборатории по БДС EN ISO 15189

Обучаващи се ВО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област: медицински лаборатории

ВО/ВВО/ТО/ТЕ/експерти КА

Обучение за област ОВВ  по БДС EN ISO/IEC 17029:2020/ISO 14065:2020

ВО/ТО

ТЕ/експерти КА

Хармонизираща среща в област: ОВВ

Членове на КА и КВ

Експерти Членове на КВ и КА

ВО/ОЛП – Хармонизираща среща

ВО/ВВО/ОЛП

Когато в графика е предвидена втора хармонизираща среща за област на дейност,  тя ще се провежда ако  е установена необходимост.

Ако е възникнала необходимост от провеждане на хармонизиращи срещи, които не са планирани, ще се  провеждат извънредни.

Програмата се актуализира съгласно програмите за обучение на института по публична администрация и възникналите потребности от обучение през годината, докладвани от началник отделите.

Всеки месец  на интернет страницата на ИА БСА  в Рубрика „Новини“ ще бъдат публикувани точните дати на планираните обучения.