Подадените онлайн документи за кандидастване за работа в агенцията се приемат единствено, когато са подписани с електронен подпис 'Заявление за участие в конкурс' и 'Декларация'.

Моля, въведи име и фамилия.
Моля, въведи валиден телефон.
Моля, въведи валиден е-мейл адрес.
Моля, попълнете адрес.
(doc, docx, pdf, rtf, txt)
(doc, docx, pdf, rtf, txt)