ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ"

 Р Е Г И С Т Ъ Р

на подадените декларации през 2024 г. съгласно чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията от служителите в администрацията на ИА БСА

 


Дата на деклариране

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Дирекция/Отдел

Декларация за имущество и интереси

Декларация за несъвместимост

1

2

3

4

5

6

7

1

5.02.2024

Милена Вълчева Димитрова

Началник отдел

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК – при встъпване в длъжност

2

29.02.2024

Димитринка Петкова Димитрова

инспектор

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК – при освобождаване от длъжност

3

01.03.2024

Димитринка Петкова Димитрова

Старши инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК – при встъпване в длъжност

4

11.03.2024

Йордан Георгиев Памуков

Старши инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК – при встъпване в длъжност

5

13.03.2024

Габриела Цветомирова Славчева

инспектор

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК – при встъпване в длъжност

Декларация за несъвместимост по чл.49 ал.1, т.1

6

14.03.2024

Лилия Борисова Анастасова

Главен инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна

7

27.03.2024

Миглена Николова Николова

Старши счетоводител

АПФСО

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна

8

17.04.2024

Теменужка Иванова Благоева

Главен инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна

9

19.04.2024

Даниела Иванова Драганова

Главен инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна

10

29.04.2024

Радослава Петрова Кацарова

Инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК – при встъпване в длъжност

Декларация за несъвместимост по чл.49 ал.1, т.1

11

30.04.2024

Марина Маринова Георгиева

Директор дирекция

АООС

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна

12

07.05.2024

Мария Пламенова Велева

Старши инспектор

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна

13

7.05.2024

Мануела Златкова Хубенова

Старши инспектор

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна

14

 

8.05.2024

Сибила Георгиева Устабашиева- Атанасова

Главен инспектор

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна

15

8.05.2024

Донка Петрова Петрова

Инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна

16

8.05.2024

Деяна Бойчова Димитрова

Главен инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна

17

9.05.2024

Симона Димитрова Петкова

Старши инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна

18

9.05.2024

Рангел Иванов Кръстанов

Началник отдел

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна

19

9.05.2024

Даниела Михайлова Михайлова

Директор дирекция

АПФСО

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна

20

10.05.2024

Боян Евгениев Иваничков

Държавен инспектор

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна

21

13.05.2024

Димитър Иванов Димитров

Старши инспектор

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна

22

13.05.2024

Атанас Георгиев Йосифов

Главен инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна

23

13.05.2024

Стефан Томов Янев

Държавен инспектор

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна

24

13.05.2024

Миглена Тихомирова Генкова

Началник отдел

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна

25

14.05.2024

Димитринка Петкова Димитрова

Старши инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна

26

14.05.2024

Румяна Георгиева Маринкова

Главен инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна

27

15.05.2024

Владо Ванков Халачев

Главен счетоводител

АПФСО

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна