ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ"

 Р Е Г И С Т Ъ Р

на подадените декларации през 2024 г. съгласно чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията от служителите в администрацията на ИА БСА

 

Дата на деклариране

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Дирекция/Отдел

Декларация за имущество и интереси

Декларация за несъвместимост

1

2

3

4

5

6

7

1

29.02.2024

Димитринка Петкова Димитрова

инспектор

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК – при освобождаване от длъжност

2

01.03.2024

Димитринка Петкова Димитрова

Старши инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК – при встъпване в длъжност

3

11.03.2024

Йордан Георгиев Памуков

Старши инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК – при встъпване в длъжност

4

13.03.2024

Габриела Цветомирова Славчева

инспектор

АООС/АЛ

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК – при встъпване в длъжност

Декларация за несъвместимост по чл.49 ал.1, т.1

5

14.03.2024

Лилия Борисова Анастасова

Главен инспектор

АООС/АОСОК

Декларация за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК - ежегодна