• Валиден от 30.07.2021
 • Валиден до 30.07.2025
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 287 ОКС
 • Лице за контакт Атанас Николов

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С - КОНТРОЛЕН ЦЕНТЪР ПЕРСОНАЛНА ДОЗИМЕТРИЯ ПРИ АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
Юридическо лице: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
Дата на първоначална акредитация: 21.07.2009
Област: Орган за контрол от вид C
Обхват: Индивидуалната ефективна доза от външно облъчване;
Очакваната индивидуална ефективна доза от вътрешно облъчване.


Офиси

 • Козлодуй

  ОРГАН ЗА КОНТРОЛ от вид С Контролен център „ПЕРСОНАЛНА ДОЗИМЕТРИЯ“ при „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй
  3321 гр. Козлодуй
  asnikolov@npp.bg
  Телефон: 0973 7 24 17, Факс: