• Валиден от 31.03.2022
 • Валиден до 31.03.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 290 ОКС
 • Лице за контакт Петьо Цоков

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ИЦ ДИК ПРИ АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
Юридическо лице: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
Дата на първоначална акредитация: 05.08.2009
Област: Орган за контрол от вид C
Обхват: Заварени съединения; Тръбопроводи и части от тръбопроводи; Метали, метални изделия и съоръжения; Съдове под налягане; Съоръжения под налягане; Резервоари, чрез:
- Визуален и измервателен контрол (VT);
- Контрол с проникващи течности (PT);
- Радиографичен контрол (RT);
- Контрол с металографски методи;
- Контрол със спектрални методи;
- Контрол на твърдост.
Заварени съединения; Тръбопроводи и части от тръбопроводи; Метали, метални изделия и съоръжения; Съдове под налягане; Съоръжения под налягане, чрез:
- Ултразвуков контрол (UT).
Заварени съединения; Тръбопроводи и части от тръбопроводи; Метали, метални изделия и съоръжения, чрез:
- Вихровотоков контрол (ET).
Механично и електрическо оборудване; Машини, агрегати и съоръжения, чрез:
- Термовизионен контрол.


Офиси

 • Козлодуй

  ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ИЦ ДИК ПРИ АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
  Козлодуй - Враца
  pvcokov@npp.bg
  Телефон: 0973 7 22 06; 0888 908 586, Факс: