• Валиден от 04.05.2022
 • Валиден до 25.01.2025
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 12 ОСП
 • Лице за контакт Анна Стефанова Василева

Наименование на ООС: Орган по сертификация на продукти при „Дедал – оценяване и сертификация” ООД
Юридическо лице: ДЕДАЛ - ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ООД
Дата на първоначална акредитация: 28.10.2016
Област: Органи по сертификация на продукти
Обхват: Да извършва сертификация на:
- строителни продукти в доброволната (нерегулирана) област, описани в Заповед № А 288/ 04.05.2022 г., секция А;
- строителни продукти в регулираната област, за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, описани в Заповед № А 288/ 04.05.2022 г., секция В.


Офиси

 • Бургас

  Орган по сертификация на продукти при „Дедал – оценяване и сертификация” ООД
  гр. Бургас ул.: „Македония” 54
  office@dedal-bg.net
  Телефон: 056/ 816115, Факс: 056/ 816115