• Валиден от 17.06.2022
  • Валиден до 01.07.2023
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 177 ЛИ
  • Лице за контакт ЛЮБОМИР БЕДРОСЯН

Наименование на ООС: „МИТНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ“ при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "МИТНИЦА ПЛОВДИВ"
Юридическо лице: АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”, ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "МИТНИЦА ПЛОВДИВ"
Дата на първоначална акредитация: 01.07.2015
Област: Лаборатории за изпитване
Обхват: Да извършва изпитване на: Стоки, получени при преработката на селскостопански продукти; Спиртни напитки; Тютюн и тютюневи изделия; Денатуриран етилов алкохол


Офиси