• Валиден от 04.04.2023
 • Валиден до 17.01.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 5 МЛ
 • Лице за контакт д-р Благовеста Пенчева

Наименование на ООС: Медицинска лаборатория към Самостоятелна Медико-Диагностична Лаборатория – Рамус ООД
Юридическо лице: САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ РАМУС ООД
Дата на първоначална акредитация: 17.01.2022
Област: Медицински лаборатории
Обхват: Да извършва изследване на:
Kръв: Количествено определяне на хепатит Б (определяне на вирусен товар на HBV DNA). Количествено определяне на хепатит С (определяне на вирусен товар на HСV RNA). Определяне на генотип и/или подтип на хепатит С (HCV).


Офиси

 • София

  Медицинска лаборатория към Самостоятелна Медико-Диагностична Лаборатория – Рамус ООД
  гр. София, район Искър, ул. Капитан Димитър Списаревски № 26, п.к. 1592
  blagovesta.pencheva@ramuslab.com
  Телефон: 0888 124 120, Факс: