• Валиден от 12.10.2020
  • Валиден до 23.12.2023
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 7 ЛИК
  • Лице за контакт Стоян Стоянов и Рудолф Кощял

Наименование на ООС: ЛАБОРАТОРИЯ "МЕТРОЛОГИЯ"
Юридическо лице: МЕТРОЛОГИЯ ХОЛДИНГ ООД
Дата на първоначална акредитация: 24.11.2014
Област: Лаборатирии за изпитване и калибриране
Обхват: Да извършва изпитване на: Офис 1-България: Стендове за измерване на спирачните сили на пътни превозни средства. Офис 2- Словакия: Температура. Относителна влажност на въздуха. Налягане. Да извършва калибриране на: Офис 1- България: Микрометрични уреди. Шублерни уреди. Щрихови мерки за дължина линии, ленти и ролетки. Измервателни микроскопи и профилпроектори. Индикатори за измерване и задаване на преместване. Краищни мерки и еталони за дължина. Блокове КБ1 и КБ2, контролни блокове и еталонни мерки за дължина. Сита лабораторни. Дебеломери механични, електромагнитни и ултразвукови. Стендове за проверка на системата таксиметров апарат автомобил. Ъгломери. Ъгълници. Нивелири. Везни с автоматично и неавтоматично действие. Дозатори. Теглилки клас М, F2 и нестандартни тежести. Мерителни съдове за обем (мерници, цилиндри, колби, пикнометри, мензури и други). Бюрети, пипети и други дозиращи. Ареометри (плътномери). Измерители на въртящ момент. Динамометрични ключове и отвертки. Съоръжения за измерване на сили. Силомери. Уреди за измерване на налягане от клас на точност 0,1. Уреди за измерване на абсолютно налягане (диференциални манометри и барометри, от клас на точност 0,1). Твърдомери Шор и IRND. Термометри цифрови, аналогови, течностни и инфрачервени. Съпротивителни преобразуватели на температура. Термоелектрични преобразуватели на температура. Вторични уреди, индикатори и симулатори на температура. Влагомери и преобразуватели за относителна влажност на въздуха. Волтметри за постоянно и променливо напрежение (цифрови и аналогови). Амперметри за постоянен и променлив ток. Амперклещи. Омметри. Калибратори на постоянно и променливо (50 Hz) напрежение. Калибратори на постоянен и променлив (50 Hz) ток. Преобразуватели на величини с вход DCU, DCI и R изход DCU и DCI. Кондуктометри. рН-метри. Спектрофотометри, фотометри за ултравиолетовата и видима области UV/VIS. Секундомери. Офис 2- Словакия: Микрометрични уреди за външни размери. Шублерни уреди за външни размери, високомери и дълбокомери. Дебеломери механични, електромагнитни и ултразвукови. Везни с неавтоматично действие. Теглилки клас F2, М и нестандартни тежести. Мерителни колби Пикнометри. Нетипични мерителни колби. Разграфени и неразграфени пипети. Микропипети. Бюрети. Измервателни цилиндри. Бутирометри. Мерителни съдове. Уреди за измерване на налягане от клас на точност 0,05. Уреди за измерване на абсолютно налягане. Твърдомери Шор. Твърдомери IRHD. Термометри цифрови, аналогови, течностни. Съпротивителни преобразуватели на температура. Термоелектрични преобразуватели на температура. Влагомери и преобразуватели за относителна влажност на въздуха. Кондуктометри.


Офиси