Оценяване на съответствието. Общи принципи и изисквания за органи за валидиране и верификация ISO/IEC 17029:2019

Уважаеми дами и господа,

Вече можета да подавате заявки за курс на тема: Оценяване на съответствието. Общи принципи и изисквания за органи за валидиране и верификация ISO/IEC 17029:2019, който е част от Академия по акредитация и ще бъде проведен на 28.03.2024г.

Информация за курса можете да видите ТУК

Заявка за участие ТУК

Информация за останалите курсове можете да видите в секция новини на странцата на ИА БСА или на следния ЛИНК

Екипа на ИА БСА