АКАДЕМИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ

Уважаеми дами и господа,

Стартират курсовете от АКАДЕМИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ. За всеки курс има допълнителна информация и заявка за участие.

Темите и датите са следните:

Период

Тема

1

23.02.2024

Управление и провеждане на вътрешни одити на системи за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018  и БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Информация за курса ТУК

Заявка за участие ТУК

Краен срок за подаване на заявки и плащане: 22.02.2024г.

2



27.02.2024г.






28.02.2024г.






29.02.2024г.

Актуални процедури и практики при акредитация и работа на органи за контрол.

  • Модул 1 (27 февруари 2024 г.) Контрол на електробезопасност. Методи и оценка на съответствие съгласно БДС HD 60364-6. Съответствие с Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004 г., Наредба № 16-116, ДВ бр.26/2008 и др. национални нормативни документи. Приложимост на Наредба РД-02-20-1 ДВ 53/2018. Контрол на мълниезащити. Контрол на електромагнитни лъчения.
  • Модул 2 (28 февруари 2024 г.) Контрол на физични фактори на средата: шум, осветеност, микроклимат;  Контрол на централизирани отоплителни, вентилационни и климатични инсталации съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020 и приложими стандарти и международни указания.
  • Модул 3 (29 февруари 2024 г.) Прилагане на изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012, ILAC-P15:05/2020, ILAC G27:07/2019, ILAC P10:07/2020 Актуална процедура на ИА БСА за акредитация на органите за контрол BAS QR 2, версия 8. Процедура за акредитация на гъвкав обхват BAS QR 32.

Информация за курса ТУК

Заявка за участие ТУК
Краен срок за подаване на заявки и плащане:
26.02.2024г
.

3

15.03.2024г.

Изисквания за дейността на медицинските лаборатории. Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност (ISO 15189:2022)

Информация за курса ТУК

Заявка за участие ТУК
Краен срок за подаване на заявки и плащане:
14.03.2024г


Очаквайте пълната програма до месец юни.

Курсовете ни от Лятната академия по акредитация ще се проведат в периода август-септември 2024г.

Екипът на Българска Служба за Акредитация