• Валиден от 29.09.2023
 • Валиден до 25.10.2025
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 12 ОВ
 • Лице за контакт Румяна Георгиева Китипова

Наименование на ООС: ВЕРИФИКАЦИОНЕН ОРГАН при ГРИЙН ЕНД ФЕЪР АД
Юридическо лице: ГРИЙН ЕНД ФЕЪР АД
Дата на първоначална акредитация: 21.11.2008
Област: Органи за валидация и верификация
Обхват: Верификация на докладите на операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, съгласно, Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 , Делегиран Регламент (ЕС) 2019/331 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842.


Офиси

 • София

  ВЕРИФИКАЦИОНЕН ОРГАН при ГРИЙН ЕНД ФЕЪР АД
  кв. Студентски град, бул. проф. Георги Брадиславов 3 А, ет.2, офис 9
  office@green-and-fair.com
  Телефон: 0882368364, Факс: