• Валиден от 11.07.2023
 • Валиден до 23.12.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 30 ОВ
 • Лице за контакт София Ненова

Наименование на ООС: ВЕРИФИКАЦИОНЕН ОРГАН ДЖИ ЕМ АЙ Верифай при ДЖИ ЕМ АЙ Верифай ЕООД
Юридическо лице: ДЖИ ЕМ АЙ Верифай ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 08.03.2019
Област: Органи за валидация и верификация
Обхват: Верификация на докладите на операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, съгласно, Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 , Делегиран Регламент (ЕС) 2019/331 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842.


Офиси

 • София

  ВЕРИФИКАЦИОНЕН ОРГАН ДЖИ ЕМ АЙ Верифай при ДЖИ ЕМ АЙ Верифай ЕООД
  гр. София 1618, кв. Овча купел, бул. Никола Петков No 52 ет. 5
  office@gmi.bg
  Телефон: 00359 893 610 641, Факс: