• Валиден от 08.03.2019
 • Валиден до 08.03.2023
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 30 ОВ
 • Лице за контакт Георги Иванов Славов

Наименование на ООС: Верификационен орган Джи Ем Ай Верифай
Юридическо лице: Джи Ем Ай Верифай ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 08.03.2019
Област: Органи за валидация и верификация
Обхват: Верификация на докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, съгласно Регламент (EO) № 601/2012


Офиси

 • София

  Верификационен орган Джи Ем Ай Верифай
  кв.: Овча купел ж.к. Никола Петков No 52 ет. 5
  jmi@abv.bg
  Телефон: 00359 893 610 641, Факс: