• Валиден от 26.01.2023
  • Валиден до 01.11.2025
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 237 ЛИ
  • Лице за контакт Ваня Попова

Наименование на ООС: ВЪГЛИЩНА ЛАБОРАТОРИЯ при ТЕЦ „БОБОВ ДОЛ“ ЕАД
Юридическо лице: ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ АД
Дата на първоначална акредитация: 12.10.2009
Област: Лаборатории за изпитване
Обхват: Да извършва изпитване на:
Твърди горива: лигнитни въглища, кафяви въглища, черни въглища, нефтошисти.

Да извършва вземане на проби/извадки от:
Въглища: лигнитни, кафяви, черни.


Офиси