• Валиден от 05.01.2021
 • Валиден до 30.04.2023
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 6 ЛИК
 • Лице за контакт ЕВГЕНИЯ АЛЕКСИЕВА

Наименование на ООС: ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА И ОФИС ТЕХНИКА ПРИ БИЗНЕС ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ИЗОТ АД
Юридическо лице: БИЗНЕС ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ИЗОТ АД
Дата на първоначална акредитация: 24.01.2015
Област: Лаборатирии за изпитване и калибриране
Обхват: Да извършва изпитване на: Устройства и съоръжения за информационни технологии. Битови и подобни електрически уреди. Осветители. Електромедицински апарати. Звукова, видео и подобна техника. Електрически устройства за измерване, управление и лабораторни приложения. Трансформатори, адаптери, захранващи блокове и подобни устройства. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уреди. Електрообзавеждане на машини. Играчки. Електрически играчки. Електрически съоръжения. Електротехнически продукти, компоненти и оборудване (включително таксиметрови апарати).
Да извършва калибриране на: Термометри (течностни, цифрови). Влагомери за относителна влажност на въздуха.


Офиси

 • София

  ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА И ОФИС ТЕХНИКА ПРИ БИЗНЕС ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ИЗОТ АД
  София 1784, бул. “Цариградско шосе” № 133
  admin@bic-izot.com
  Телефон: (+359 2) 8090 300, Факс: (+359 2) 971 8378