• Валиден от 29.07.2022
 • Валиден до 29.07.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 270 ЛИ
 • Лице за контакт ТОДОР МИРЧЕВ

Наименование на ООС: СТРОИТЕЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ГРОМА ХОЛД ЕООД
Юридическо лице: ГРОМА ХОЛД ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 21.03.2006
Област: Лаборатории за изпитване
Обхват: Да извършва изпитване на: Скални материали. Фин пълнител. Асфалтови смеси. Битуми. Бетонни смеси. Втвърден бетон. Цимент. Почви строителни. Земни и скални насипи и основи. Пътни настилки. Бетонови елементи. Хидроизолации. Несвързани смеси. Хидравлично свързани смеси.
Да извършва вземане на проби/извадки от: Материали добавъчни за пътни настилки, основи и бетон. Брашно минерално. Асфалтови смеси. Битуми. Почви строителни. Бетонови смеси. Цимент. Пътни настилки. Бетонови елементи


Офиси

 • Благоевград

  СТРОИТЕЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ГРОМА ХОЛД ЕООД
  2709 Бело Поле, община Благоевград, Местност "Полето"
  office@agromah.bg
  Телефон: +359 73 86 12 00, Факс: +359 73 58 22 30