• Валиден от 09.07.2019
  • Валиден до 15.08.2022
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 313 ОКС
  • Лице за контакт Кирил Илиев

Наименование на ООС: „СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД, гр. София ОРГАН ЗА КОНТРОЛ от вид С
Юридическо лице: „СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД, гр. София ОРГАН ЗА КОНТРОЛ от вид С
Дата на първоначална акредитация: 18.08.2014
Област: Орган за контрол
Обхват: Да извършва контрол на:
Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
Телекомуникационни съоръжения и устройства
Оптична кабелна линия