• Валиден от 10.01.2023
 • Валиден до 30.11.2024
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 3 МЛ
 • Лице за контакт д-р Златка Михайлова

Наименование на ООС: САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "СИНЕВО БЪЛГАРИЯ" ЕООД-КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Юридическо лице: СМДЛ СИНЕВО БЪЛГАРИЯ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 30.11.2016
Област: Медицински лаборатории
Обхват: Да извършва изследване на:
Кръв за: Еритроцити, Хематокрит, Хемоглобин, Левкоцити, Тромбоцити, Базофилно гранулирани левкоцити, Еозинофилно гранулирани левкоцити, Неутрофилно гранулирани левкоцити, Моноцити, Лимфоцити.

Серум за: Аланинаминотрансфераза, Албумин, Алкална фосфатаза, Аспартатаминотрансфераза, Билирубин общ, Билирубин директен, Калций, Хлориди, Холестерол общ, Креатин киназа, Креатини, Гама глутамилтранспептидаза, Глюкоза, Лактат дехидрогеназa, Калий, Натрий, Триглицериди, Пикочна киселина, Урея BUN.

Плазма: Протромбиново време.


Офиси

 • София

  САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "СИНЕВО БЪЛГАРИЯ" ЕООД-КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
  пк 1404, гр. София, бул. „България“ № 49 А
  zlatka.mihaylova@synevo.bg
  Телефон: +359 888 631 031, Факс: 02/405 19 00