• Валиден от 11.04.2023
 • Валиден до 23.03.2024
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 8 ОСП
 • Лице за контакт Миряна Вичен Ламбова

Наименование на ООС: Орган за сертификация на строителни продукти при Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД
Юридическо лице: ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 23.03.2020
Област: Органи по сертификация на продукти
Обхват: Да извършва сертификация на:

- продукти в доброволната (нерегулирана) област, описани в Заповед № А 170/ 11.04.2023 г., секция А;

- строителни продукти в регулираната област, за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, описани в Заповед № А 170/ 11.04.2023 г., секция В.


Офиси

 • Стара Загора

  ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПРИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД
  6000, гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, ул. „Индустриална“ №2, П.К 131
  ctec@ctec-sz.com
  Телефон: 042 620 368, Факс: