• Валиден от 29.04.2021
 • Валиден до 29.04.2025
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 5 ОСС
 • Лице за контакт Ралица Петрова Методиева

Наименование на ООС: Орган за сертификация на системи за управление при ТЮФ Норд България ЕООД, гр. Пловдив
Юридическо лице: ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 19.11.2012
Област: Органи по сертификация на системи за управление
Обхват: Системи за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015;
Системи за управление на околната среда съгласно БДС EN ISO 14001:2015;
Системи за управление на здравето и безопасността при работа съгласно
БДС ISO 45001:2018/BS OHSAS 18001:2007*;
Системи за управление на безопасността на движението по пътищата съгласно
БДС ISO 39001:2014.

*Акредитацията за BS OHSAS 18001:2007 е валидна до края на периода на миграция към ISO 45001:2018 до 30.09.2021г.


Офиси

 • Пловдив

  Орган за сертификация на системи за управление при ТЮФ Норд България ЕООД, гр. Пловдив
  Пловдив, ул. "Найден Геров"№ 13
  rmetodieva@tuev-nord.de
  Телефон: 032 / 62 42 43, Факс: 032 / 65 08 51