• Валиден от 27.05.2024
 • Валиден до 30.09.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 10 ОСС
 • Лице за контакт СИЛВИЯ ИВАНОВА

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ при СИ ЕС БИ ЕООД
Юридическо лице: СИ ЕС БИ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 17.09.2010
Област: Органи по сертификация на системи за управление
Обхват: Системи за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015.
Системи за управление на околната среда съгласно БДС EN ISO 14001:2015.
Системи за управление на здравето и безопасността при работа съгласно БДС EN ISO 45001:2023.
Системи за управление на безопасността на движението по пътищата съгласно БДС ISO 39001:2014.
Системи за управление сигурността на информацията съгласно БДС EN ІSO/IEC 27001:2023 и БДС EN ІSO/IEC 27001:2017*.

*Акредитацията за БДС EN ІSO/IEC 27001:2017 е валидна до края на периода за преход към БДС EN ІSO/IEC 27001:2023 до 31.10.2025.


Офиси

 • София

  ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ при СИ ЕС БИ ЕООД
  1612 София, бул. Цар Борис III № 7А, ет. 7, офис 10,
  office@csb-cert.com
  Телефон: 0886 509 100 , 0888 831 244 , Факс: