• Валиден от 08.06.2023
 • Валиден до 30.09.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 10 ОСС
 • Лице за контакт СИЛВИЯ ИВАНОВА

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ при СИ ЕС БИ ЕООД
Юридическо лице: СИ ЕС БИ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 17.09.2010
Област: Органи по сертификация на системи за управление
Обхват: Системи за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2015;
Системи за управление на околната среда, съгласно БДС EN ISO 14001:2015;
Системи за управление на здравето и безопасността при работа съгласно БДС ISO 45001:2018;
Системи за управление на сигурността на информацията съгласно БДС ISO/IEC 27001:2022;
**Акредитацията за БДС EN ІSO/IEC 27001:2017 е валидна до края на преходния период към БДС ISO/IEC 27001:2022 до 31.10.2025г.
Сертификация на Системи за управление на безопасността на движението по пътищата съгласно ISO 39001:2012


Офиси

 • София

  ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ при СИ ЕС БИ ЕООД
  1612 София, бул. Цар Борис III № 7А, ет. 7, офис 10,
  office@csb-cert.com
  Телефон: 0886 509 100 , 0888 831 244 , Факс: