• Валиден от 01.04.2024
 • Валиден до 01.04.2028
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 18 ОСС
 • Лице за контакт Валентина Делчева Добрева

Наименование на ООС: Орган за сертификация на системи за управление при „ИНСЕРТ“ ЕООД
Юридическо лице: ИНСЕРТ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 31.01.2020
Област: Органи по сертификация на системи за управление
Обхват: Системи за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015.
Системи за управление на околната среда съгласно БДС EN ISO 14001:2015.
Системи за управление на здравето и безопасността при работа съгласно БДС EN ISO 45001:2023.
Системи за управление сигурността на информацията съгласно БДС EN ІSO/IEC 27001:2023 и БДС EN ІSO/IEC 27001:2017*.
Сертификация на системи за управление на безопасността на храните съгласно БДС EN ISO 22000:2018.
Системи за управление на безопасността на движението по пътищата съгласно БДС ISO 39001:2014.
Сертификация на Системи за управление за борба с подкупването съгласно ISO 37001:2016 за територията на РБългария.

*Акредитацията за БДС EN ІSO/IEC 27001:2017 е валидна до края на периода за преход към БДС EN ІSO/IEC 27001:2023 до 31.10.2025.


Офиси

 • София

  Орган за сертификация на системи за управление при „ИНСЕРТ“ ЕООД
  кв. район Слатина, бул./ул.: Калиманци 45, офис 3
  office@incert.bg
  Телефон: 0887/982 181, Факс: