• Валиден от 27.02.2023
 • Валиден до 27.02.2027
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 13 ОСС
 • Лице за контакт Анна Василева

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ "НАПРАВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ" ПРИ ДЕДАЛ - ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ООД
Юридическо лице: ДЕДАЛ - ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ООД
Дата на първоначална акредитация: 19.01.2011
Област: Органи по сертификация на системи за управление
Обхват: Да извършва сертификация на:
Системи за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015;
Системи за управление на околната среда съгласно БДС EN ISO 14001:2015;
Системи за управление на здравето и безопасността при работа съгласно БДС ISO 45001:2018;
Сертификация на системи за управление на безопасността на храните съгласно ISO 22000:2018;
Системи за управление на информационна сигурност съгласно БДС EN ISO/IEC 27001:2017;
Системи за управление на енергията съгласно БДС EN ISO 50001:2018;
Системи за управление на безопасността на движението по пътищата съгласно ISO 39001:2012.


Офиси

 • Бургас

  ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ "НАПРАВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ" ПРИ ДЕДАЛ - ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ООД
  ул. Македония 54
  office@dedal-bg.net
  Телефон: 056816115, Факс: 056816115