• Валиден от 01.04.2024
 • Валиден до 30.11.2024
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 14 ОСП
 • Лице за контакт Георги Георгиев

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД
Юридическо лице: БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ООД
Дата на първоначална акредитация: 30.11.2016
Област: Органи по сертификация на продукти
Обхват: Да извършва сертификация на продукти, съгласно следния обхват:
I. Биологично производство и продукти, съгласно Регламент (ЕС) 2018/848:
Непреработени растения и растителни продукти, включително и семена и друг растителен репродуктивен материал;
Домашни животни и непреработени животински продукти;
Преработени селскостопански продукти, включително аквакултурни продукти, предназначени за употреба като храна;
Фуражи;
Вина;
Други – Дрожди, използвани за храна или фураж, мате, сладка царевица, лозови листа, сърцевина от палмово дърво, хмелови леторасли и други подобни годни за консумация части от растения и продукти, произведени от тях, пчелен восък, етерични масла, традиционни билкови продукти на растителна основа.
II. Защитени географски указания (ЗГУ); Защитени наименования за произход (ЗНП);
Храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ) съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012:
Клас 1.1.Прясно месо (и карантия);
Клас 1.2 Месни продукти;
Клас 1.3 Сирена;
Клас 1.4. Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни подукти с изключение на масло и др.).;
Клас 2.10 Етерични масла.


Офиси

 • Пловдив

  ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД
  4004 , гр. Пловдив, район Южен, бул. „Кукленско шосе“ №30, ет.4
  biocertification2015@gmail.com
  Телефон: 02/44 14 242, Факс: