• Валиден от 15.03.2021
 • Валиден до 15.03.2025
 • Статус Отнета акредитация
 • Сертификат № 17 ОСП
 • Лице за контакт Румен Юлиянов Филипов

Наименование на ООС: Орган за сертификация на продукти към ВОСТОКС ЕООД
Юридическо лице: ВОСТОКС ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 15.03.2021
Област: Органи по сертификация на продукти
Обхват: Подвижни контейнери за отпадъци и материали за рециклиране;
Неподвижни контейнери за отпадъци с вместимост до 5000 l;
Съоръжения и настилки за площадки за игра;
Постоянно монтирани на открито фитнес съоръжения;
Съоръжения за предпазване на подвижни контейнери за отпадъци;
Контейнери;
Стационарни тренировъчни съоръжения;
Опаковане. Бокс палети.


Офиси

 • Перник

  Орган за сертификация на продукти към ВОСТОКС ЕООД
  ул. Св.Св. Кирил и Методий, №71, офис 10

  Телефон: 0887 82 88 08, 0884 00 36 73, Факс: office.sales@vostox.bg