• Валиден от 08.02.2023
 • Валиден до 08.02.2027
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 1 ОСЛ
 • Лице за контакт Йордан Мирчев

Наименование на ООС: Орган за сертификация на лица "Сертификационен център за персонала по контрол без разрушаване" при Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия
Юридическо лице: НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ
Дата на първоначална акредитация: 02.11.2006
Област: Органи по сертификация на лица
Обхват: Да извършва сертификация на лица по изпитване без разрушаване
за I-во, II-ро и III-то ниво съгласно БДС EN ISO 9712:2022 (ISO 9712:2021) по методи:
Изпитване с вихрови токове (ЕТ);
Изпитване за теч (херметичност) (LT);
Магнитно-прахово изпитване (МТ);
Изпитване с проникващи течности (РТ);
Радиографично изпитване (RT);
Термографско изпитване (ТТ);
Ултразвуково изпитване (UT);
Визуално изпитване (VT).

Офиси

 • София

  Орган за сертификация на лица "Сертификационен център за персонала по контрол без разрушаване" при Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия
  кв. Слатина, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 4, Институт по механика БАН, офис 502
  info@ndt-bg-cert.org
  Телефон: 02 979 71 20, Факс: 02 979 71 20