• Валиден от 05.09.2023
 • Валиден до 29.05.2024
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 131 ОКС
 • Лице за контакт Стоян Георгиев Хрисулев

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ВЕБЕР ОТ ВИД С ПРИ ВЕБЕР - 2002 ЕООД
Юридическо лице: ВЕБЕР - 2002 ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 20.01.2004
Област: Орган за контрол от вид C
Обхват: Да извършва контрол на: Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V. Микроклимат в работна и битова среда. Изкуствено осветление в работна и битова среда.
Шум в работна среда. Шум в помещения на жилищни и обществени сгради. Вентилационни инсталации Климатични инсталации


Офиси

 • Бургас

  ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ВЕБЕР ОТ ВИД С ПРИ ВЕБЕР - 2002 ЕООД
  к-с Лазур, ул. Батак 50, ет. 2
  veber_office@yahoo.com
  Телефон: 056/837112, 0878513748, Факс: