• Валиден от 28.09.2022
 • Валиден до 28.09.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 217 ОКС
 • Лице за контакт Антон Стоянов

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ „ВАК-АГ-90” ОТ ВИД С при ВАК ЕООД
Юридическо лице: ВАК ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 30.08.2006
Област: Орган за контрол от вид C
Обхват: Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V
Електрически уредби и съоръжения до 1000V
Кабели и кабелни линии до и над 1000V
Електрозащитни средства
Шум в работна среда
Шум в околна среда
Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради
Изкуствено осветление в работна и битова среда
Микроклимат в работна и битова среда
Вентилационни инсталации


Офиси

 • Бургас

  ОРГАН ЗА КОНТРОЛ „ВАК-АГ-90” ОТ ВИД С при ВАК ЕООД
  гр.Бургас 8000, к-с “Изгрев” бл.194, ет. 1, вх. 1
  vak_eood@abv.bg
  Телефон: 0888053315, Факс: