• Валиден от 30.08.2023
 • Валиден до 30.08.2027
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 59 ОКС
 • Лице за контакт Владимир Пулков

Наименование на ООС: ( 426/ 59 ОКС ) ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - ТЕХНОЛОГИИ ЕООД
Юридическо лице: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - ТЕХНОЛОГИИ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 31.08.2015
Област: Орган за контрол от вид C
Обхват: Да извършва контрол на:
Електромагнитни полета излъчени от изкуствени източници в околна среда:
- Е – интензитет на електрическо поле в обхват от 100 KHz до 300 MHz
- S – плътност на мощността на електромагнитно поле в обхват от 300 MHz до 6 GHz.


Офиси

 • София

  ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - ТЕХНОЛОГИИ ЕООД
  кв. Дървеница, район Студентски, бул. "Св. Климент Охридски" № 8, блок 1, каб. 1439 А
  ECKC@tu-sofia.bg
  Телефон: 02 965 25 91; 0878 95 86 02; 0882 27 04 02, Факс: 02 965 25 91