• Валиден от 10.05.2022
 • Валиден до 10.05.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 40 ОКА
 • Лице за контакт Веселин Цонев

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ПРИ ВЕСТА 17 ЕООД
Юридическо лице: ВЕСТА 17 ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 13.05.2014
Област: Орган за контрол от вид C
Обхват: Да извършва контрол на:
Електрически уредби и съоражения за напрежение до и над 1000V;
Електрозащитни средства;
Силови кабелни линии и съоражения до 20 кV;
Трансформатори за напрежение до 20 кV включително в експлоатация;
Микроклимат в работна и битова среда;
Изкуствено осветление в работна и битова среда;
Шум в работна среда.


Офиси

 • Търговище

  ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ПРИ ВЕСТА 17 ЕООД
  кв. „Въбел“, ул. „Хр. Смирненски” № 13
  okc@vesta-el.com
  Телефон: +359 878 986 595, Факс: