• Валиден от 31.08.2022
  • Валиден до 31.08.2026
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 313 ОКС
  • Лице за контакт Кирил Илиев

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С при СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД
Юридическо лице: СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД
Дата на първоначална акредитация: 18.08.2014
Област: Орган за контрол от вид C
Обхват: Да извършва контрол на:
Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
Телекомуникационни съоръжения и устройства
Оптична кабелна линия.


Офиси