• Валиден от 04.11.2021
 • Валиден до 29.07.2024
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 274 ОКС
 • Лице за контакт Стойчо Стоев

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ПРИ КЦМ АД
Юридическо лице: КЦМ АД
Дата на първоначална акредитация: 29.07.2008
Област: Орган за контрол
Обхват: Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V;
Електрозащитни средства.


Офиси

 • Пловдив

  ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ПРИ КЦМ АД
  Асеновградско шосе, Индустриална зона
  stoycho.stoev@kcm.bg
  Телефон: 032/609244, Факс: 032/609244