• Валиден от 08.07.2022
 • Валиден до 09.02.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 294 ОКС
 • Лице за контакт Костас Кукулис

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С „ЕС И РЗА“ при ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД АД
Юридическо лице: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД АД
Дата на първоначална акредитация: 14.09.2009
Област: Орган за контрол от вид C
Обхват: Да извършва контрол на:
Електрически уредби и съоръжения над 1000 V;
Електрически уредби и съоръжения до 1000 V;
Електрозащитни средства;
Контрол на качеството на електрическа енергия;


Офиси

 • София

  ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С „ЕС И РЗА“ при ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД АД
  гр. София 1303, ул. „Охридско езеро“ № 1
  Kostas.kukulis@ermzapad.bg
  Телефон: 0892 278 283; 0887 932 771, Факс: