• Валиден от 17.06.2022
 • Валиден до 17.06.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 57 ОКА
 • Лице за контакт Петър Петров

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А ПРИ ВЕВИКТИС ООД
Юридическо лице: ВЕВИКТИС ООД
Дата на първоначална акредитация: 18.09.2002
Област: Орган за контрол от вид А
Обхват: Да извършва контрол на:
Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V;
Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V;
Електрозащитни средства;
Изкуствено осветление в работна среда, жилищни и обществени сгради;
Микроклимат в работна среда, жилищни и обществени сгради.


Офиси

 • Варна

  ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А ПРИ ВЕВИКТИС ООД
  ж.к. "Възраждане", к-с "Евросити", ул. „Иван Троянски” № 1, офис 3
  vevictis@abv.bg
  Телефон: 0878 933 467; 0878 893 500, Факс: