• Валиден от 21.02.2023
 • Валиден до 23.11.2025
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 328 ОКА
 • Лице за контакт Георги Филипов

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А при "ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ"/ОКА "ТРБ"/
Юридическо лице: ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 25.11.2013
Област: Орган за контрол от вид А
Обхват: Да извършва контрол на:
- Тръбопроводи - технологични и магистрални за различни среди, газови съоръжения и инсталации, съдове под налягане, котли, работещи с ниско и високо налягане; елементи и системи от турбини; подемно-транспортни машини и съоръжения; машини, съоръжения, конструкции и елементи за тях - основен метал и заварени съединения; прокат чрез: Ултразвукови методи на контрол (UT); Радио графични методи за контрол (RT); Магнитно-прахови методи за контрол (МТ); Методи за контрол с проникващи течности (РТ); Визуален метод за контрол (VT); Контрол на твърдост по методите на Бринел (HB), на Викерс (HV), на Роквел (HRC), по метод на Лийб; Непропускливост; Остатъчни деформации чрез хидравлични и пневматични изпитвания.
-Транспортируемо оборудване под налягане: Съдове под налягане (цилиндрични бутилки, балони, затворени криогенни съдове, секции (батерии, бутилки); Контейнери за насипни товари – метални, твърди пластмасови и съставни (IBC); Преносими цистерни; Неподвижно закрепени и демонтируеми цистерни, контейнер цистерни, контейнери, чиито корпуси са изработени от метал, батерийни превозни средства и многоелементни газови контейнери (MEGC)3, чрез контрол на Непропускливост; Остатъчни деформации чрез хидравлични и пневматични изпитвания.


Офиси

 • Стара Загора

  ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А "ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ"/ОКА "ТРБ"/
  кв. Индустриална зона "Голеш", Метан-станция
  office@bg.tuv.com
  Телефон: 0882 92 70 43; 02 987 66 05, Факс: