• Валиден от 19.02.2021
  • Валиден до 31.07.2023
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 66 ОКА
  • Лице за контакт Лилия Бояджиева

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А ПРИ РЗИ ГР. РУСЕ
Юридическо лице: РЗИ ГР. РУСЕ
Дата на първоначална акредитация: 19.07.2002
Област: Орган за контрол от вид А
Обхват: Да извършва контрол на:
Химични агенти във въздуха на работна среда
Микроклимат в работна среда
Шум в работна среда
Шум в околна среда
Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
Изкуствено осветление в работна и битова среда
Води от плувни басейни
Води питейни.


Офиси