• Валиден от 10.11.2022
 • Валиден до 23.12.2024
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 224 ОКА
 • Лице за контакт Бойка Стойкова

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А ПРИ РЗИ ГР. БЛАГОЕВГРАД
Юридическо лице: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-БЛАГОЕВГРАД
Дата на първоначална акредитация: 06.06.2012
Област: Орган за контрол от вид А
Обхват: Да извършва контрол на:
Води;
Козметични средства и битови химични препарати;
Физични фактори на средата:
Вентилационни инсталации.


Офиси

 • Благоевград

  РЗИ ГР. БЛАГОЕВГРАД
  ул. "Братя Миладинови" № 2
  rzibl@rzibl.org
  Телефон: 073888701, Факс: