• Валиден от 19.10.2022
 • Валиден до 19.10.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 44 ОКA
 • Лице за контакт Райчо Димитров

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А ПРИ KОНТРОЛ ООД
Юридическо лице: КОНТРОЛ ООД
Дата на първоначална акредитация: 21.06.2002
Област: Орган за контрол от вид А
Обхват: Да извършва контрол на:
Съоръжения, изработени изцяло от метални материали: тръбопроводи; газови съоръжения и инсталации; съдове под налягане; котли, работещи с ниско и високо налягане; парни турбини; подемно-транспортни съоръжения; машини; конструкции и елементи за тях; цистерни – основен метал, заварени съединения и образци от тях посредством: Визуални методи за контрол (VT); Магнитно-прахови методи за контрол (MT); Контрол с проникващи течности (PT); Радиографични методи за контрол (RT); Ултразвукови методи за контрол (UT); Дебелини на стени посредством ултразвукови методи за контрол (UTM);
Съоръжения, изработени изцяло от метални материали: листове, тръби, тръбопроводи; прокат; отливки; изковки; съдове и съоръжения под налягане; котли, работещи с ниско и високо налягане; парни турбини; машини; конструкции; цистерни – основен метал, заварени съединения и образци от тях чрез: Разрушителни методи за контрол (DT); Твърдост по метод: Brinell (HBW); Rockwell (HR); Vickers (HV); Leeb (HL).
Съоръжения, изработени изцяло от метални материали: тръбопроводи; гладкоогънати колена от тръбопроводи и нагревни повърхности – основен метал, заварени съединения и образци от тях: - Наличие на химичните елементи хром (Cr), молибден (Mo) и ванадий (V) в стомани посредством спектрален метод за контрол (стилоскопиране).
Съоръжения, изработени изцяло от метални материали: тръбопроводи; газови съоръжения и инсталации; резервоари; съдове под налягане; котли, работещи с ниско и високо налягане; конструкции и елементи за тях; цистерни – основен метал, заварени съединения и образци от тях: - Херметичност (наличие/ липса на теч) посредством газохидравличен метод за контрол с използване на пенообразуващи състави.
Покрития, нанесени върху феромагнитни и неферомагнитни основи: Дебелина на покрития посредством електроиндукционни и магнитноиндукционни методи за контрол. Електроизолационно покритие на метали: Плътност на изолационно покритие посредством електроискрови методи за контрол.
Въжени линии за превоз на пътници: Наличие, вид големина и местоположение на нецялостности/ несъвършенства във въжета посредством магнитно-индукционен метод за контрол (MRT). Тръбопроводи, гладкоогънати колена от тръбопроводи и нагревни повърхности: Овалност.
Заварени съединения, изработени от метални материали:Видове, размери и разпределение на съдържащи се в обема на шева несъвършенства посредством контрол чрез разрушаване.


Офиси

 • Хасково

  ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А ПРИ KОНТРОЛ ООД
  ул. "Димитровградско шосе" № 1
  info@control.bg
  Телефон: 038 661 633, Факс: 038 665 032