• Валиден от 05.10.2022
 • Валиден до 05.10.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 219 ОКС
 • Лице за контакт Цветан Ценков

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ „ЛИНАС КОНТРОЛ” ОТ ВИДА С при ЛИНАС КОНТРОЛ ЕООД
Юридическо лице: ЛИНАС КОНТРОЛ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 15.09.2006
Област: Орган за контрол от вид C
Обхват: Да извършва контрол на:
Ел. уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V;
Физични фактори на средата;
Вентилационни инсталации.


Офиси

 • София

  ОРГАН ЗА КОНТРОЛ „ЛИНАС КОНТРОЛ” ОТ ВИДА С при ЛИНАС КОНТРОЛ ЕООД
  гр. София 1303, ул. „Цар Симеон” № 212
  linaskontrol@abv.bg
  Телефон: 02 9314200, 088 213 0150, Факс: