• Валиден от 26.02.2021
 • Валиден до 05.10.2022
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 219 ОКС
 • Лице за контакт Атанас Атанасов

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ „ЛИНАС КОНТРОЛ” ОТ ВИДА С ПРИ ЛИНАС КОНТРОЛ ЕООД
Юридическо лице: ЛИНАС КОНТРОЛ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 15.09.2006
Област: Орган за контрол
Обхват: Да извършва контрол на:
Ел. уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V;
Физични фактори на средата;
Вентилационни инсталации.


Офиси

 • София

  ОРГАН ЗА КОНТРОЛ „ЛИНАС КОНТРОЛ” ОТ ВИДА С ПРИ ЛИНАС КОНТРОЛ ЕООД
  ул. Цар Симеон 212
  linaskontrol@abv.bg
  Телефон: 0882130150, Факс: