• Валиден от 28.11.2022
  • Валиден до 28.11.2026
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 70 ОКС
  • Лице за контакт Иван Ангелов

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ЕЛСТАРТ ОТ ВИД С ПРИ ЕЛСТАРТ ООД
Юридическо лице: ЕЛСТАРТ ООД
Дата на първоначална акредитация: 12.12.2002
Област: Орган за контрол от вид C
Обхват: Да извършва контрол на:
Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V;
Изкуствено осветление в работна и битова среда.


Офиси