• Валиден от 21.10.2021
  • Валиден до 30.09.2024
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 136 ОКС
  • Лице за контакт Албена Евлогиева

Наименование на ООС: Орган за контрол АвесГ от вид С при АвесГ ЕООД
Юридическо лице: АвесГ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 16.02.2004
Област: Орган за контрол от вид C
Обхват: Да извършва контрол на:
Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V.
Микроклимат в работна и битова среда.
Изкуствено осветление в работна и битова среда.
Шум в работна среда. Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради.
Шум в околна среда.
Вентилационни инсталации.
Климатични инсталации.


Офиси